De inwoners van Brugge mogen zich gelukkig prijzen, want nergens anders in ons land zijn de keuzemogelijkheden om verfijnd hedendaags te tafelen ruimer. Nieuwe spelers op de markt zijn Reinout Reniere (24) en Ines Parret (23), die samen op 6 december jongstleden, op de plaats waar voorheen Red was, hun restaurant Zeno openden. De oude patriciërswoning werd met hulp van de ouders van Reinout, die beiden artiest zijn, op een oogstrelende manier in sfeervolle Flamanttinten heringericht. De naam van het nieuwe eethuis werd Zeno, naar het hoofdpersonage van Marguerite Yourcenars historische roman ...