het Columbus-concept

"Hier heb je de gegevens van mijn vlees en van mijn leverancier", zegt Laury Zioui van L'Eveil des Sens. "Ik koop Columbusvarkensvlees bij een groothandel in de streek. Kwaliteit is voor mij een kwestie van vertrouwen in mijn leverancier. Het Columbusconcept begint bij de voeding van de dieren. Ons voedingspatroon is sinds de industriële revolutie sterk veranderd. Vandaag krijgen we te veel verzadigde vetzuren binnen en daardoor hebben we een tekort aan omega 3." Varkensvlees kan hierbij een rol spelen. De bedenkers van het Columbusconcept (bekend om hun eieren) hebben een voedingspatroon ontwikkeld met het accent op precursoren van omega 3, zoals lijn- en koolzaad. De samenstelling lijkt dus enigszins op wat everzwijnen in de natuur vinden. Het vlees van Columbusvarkens heeft, vet inbegrep...