Ook wetenschappers buigen zich over de pro's en contra's van het alleen-zijn. "Het is een gegeven met veel gezichten", zegt Boudewijn Van Houdenhove, professor medische psychologie aan de KULeuven en auteur van het boek In wankel evenwicht. Over stress, levensstijl en welvaartsziekten. "In onze huidige, individualistische welvaartsmaatschappij zijn er steeds meer mensen op zichzelf aangewezen. Maar wie sociale steun ontbeert, mist een belangrijke buffer tegen stress en belast...