Ook wetenschappers buigen zich over de pro's en contra's van het alleen-zijn. "Het is een gegeven met veel gezichten", zegt Boudewijn Van Houdenhove, professor medische psychologie aan de KULeuven en auteur van het boek In wankel evenwicht. Over stress, levensstijl en welvaartsziekten. "In onze huidige, individualistische welvaartsmaatschappij zijn er steeds meer mensen op zichzelf aangewezen. Maar wie sociale steun ontbeert, mist een belangrijke buffer tegen stress en belast...

Ook wetenschappers buigen zich over de pro's en contra's van het alleen-zijn. "Het is een gegeven met veel gezichten", zegt Boudewijn Van Houdenhove, professor medische psychologie aan de KULeuven en auteur van het boek In wankel evenwicht. Over stress, levensstijl en welvaartsziekten. "In onze huidige, individualistische welvaartsmaatschappij zijn er steeds meer mensen op zichzelf aangewezen. Maar wie sociale steun ontbeert, mist een belangrijke buffer tegen stress en belastende levensomstandigheden. Wie er alleen voor staat, kan bijvoorbeeld moeilijker slecht nieuws verwerken en loopt een groter risico op depressie en suïcide. Het gebrek aan social support kan ook een nefaste invloed op je lichaam hebben. Chronische eenzaamheid is een even grote risicofactor voor hart- en vaatziekten als roken en te veel eten. Zweeds onderzoek toonde aan dat een man die na een hartinfarct alleen verder moet tot zes keer meer kans heeft om te hervallen. Gehuwde kankerpatiënten leven gemiddeld langer dan hun ongehuwde lotgenoten. En dementerende bejaarden gaan sneller achteruit wanneer ze sociaal geïsoleerd zijn. Kortom, wie op anderen een beroep kan doen, staat er beter voor." Maar niet getreurd, alleen zijn heeft ook voordelen. Zo kunnen singles geen last hebben van het ouderschap dat soms knaagt aan het welzijn. Uit een recent onderzoek van de KULeuven bij meer dan 10.000 mensen uit 21 landen blijkt immers dat kinderen niet per se bijdragen tot geluk. Het is koorddansen en woekeren met tijd, energie en geld, en dat blijft kinderlozen bespaard. Wie alleen voor het ouderschap staat, ziet ook voordelen. "Je beslist alleen en zelfstandig, conflicten over normen en waarden zijn er niet", zegt Christien Gilleir, sociologe aan de KULeuven. "Je hoeft geen rekening te houden met de agenda van de partner en als de kinderen bij de ex-partner verblijven, komt er me-time vrij. Tijd om niet alleen een moeder of vader, maar ook om vrouw of man te zijn, zonder schuldgevoelens. Het wordt vaak beschouwd als een vrijgeleide tot kwalitijd voor jezelf." "Alleenstaanden zijn maar lichtjes minder gelukkig dan samenwonenden", zegt Wendy Smits, onderzoekster aan de VUB en coauteur van Het grote geluk. "En wie gescheiden is, is niet zozeer ongelukkig door het gebrek aan een partner, maar door de zwaardere financiële last. Geluk heeft minder te maken met je burgerlijke staat dan met je persoonlijkheid. Wie wijs genoeg is om tevreden te zijn met wat hij heeft, vindt het grootste geluk."