" We are the ones we've been waiting for." Deze uitspraak van verkozen president Barack Obama is volgens trendwatcher Iris Nowacki tekenend voor de nieuwe man, ofwel : de creatieve klasse. In opdracht van Nivea spoorde zij trends op die de huidige mannelijke identiteit blootleggen. Zij ziet een reactie op een soort misandrie, vrouwelijk chauvinisme, of sterker nog : mannenhaat. Vooral het onderwijs vervrouwelijkte de laatste jaren sterk, waardoor er voor jongens en mannen dringend nood is aan een nieuw mannelijk rolpatroon.
...