Hij spreekt Frans met een warme Italiaanse tongval en gedraagt zich als een zuiderling: hij rookt, telefoneert voortdurend, is een spraakwaterval. Toch straalt hij rust uit, want Roberto Bergero heeft de wereld gezien, hij hoeft niet langer nieuwe uitdagingen of trends achterna te hollen. Zijn renommee reikt van Parijs tot ver in het buitenland. Zelfs tot op de pampa's van Argentinië, waar hij zijn wortels heeft. Die wortels zitten veel dieper dan je zou vermoeden, want iedereen denkt dat Bergero een echte Italiaan is. Vooreerst wil hij dat gecorrigeerd zien: "Ik ben afkomstig uit de bergen tussen Frankrijk en Italië." De puntjes op de 'i'. Zo hoort het, want hij heeft een familieverhaal met een stukje Europese geschiedenis. "Mijn familie is voor Garibaldi gevlucht naar Argentinië, zoals velen uit die streek. Dat was diep in de vorige eeuw, ik behoor al tot de vierde generatie afstammelingen", vertelt hij. Omdat ze in een grensstreek wonen, beschouwen de bewoners ervan Frankrijk als hun tweede vaderland. Bergero...