De Amerikaanse bisschop Curry, hoofd van de...

De Amerikaanse bisschop Curry, hoofd van de episcopale kerk, geeft een preek waarin hij slavernij vermeldt, Martin Luther King citeert en stelt dat Christus de meest revolutionaire beweging in de geschiedenis begon.