In Bazel, onder de kerktoren, wonen Natascha Coolsaet en Antoon Van Coillie met hun twee zonen Felix en Jerôme. Natascha is architecte, en samen met haar man is ze actief in de projectontwikkeling met hun firma Conaco Real Estate. Dat ze in een ongewoon huis wonen, is daarom niet erg verwonderlijk. "Het gebouw werd in de tweede helft van de negentiende eeuw door gravin Vilain XIIII opgetrokken naast het kasteel Wissekerke om de kinderen van het dorp te onderwijzen", legt Antoon uit. "Tot de jaren zestig werden hier de catechismuslessen gegeven. Daarna zette het verval i...