Trouw lijkt alomtegenwoordig, deze zomer. Niet zozeer vanwege de afgelopen 07-07-07, de dag waarop horden verliefden elkaar eeuwige trouw wilden zweren. Vooral door de vele cohorten ministers die binnenkort de eed afleggen van "getrouwheid aan de koning, de grondwet en de wetten van het Belgische volk". De gemeenteraadsleden vorig jaar mochten die koning en dat Belgische volk laten vallen : voor hen volstond het te "zweren de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen".
...