Bernard heeft met zijn drie dochters (Lara, Eva, Jente) van zowel traditioneel als ervaringsgericht onderwijs geproefd en kan de twee bijgevolg met elkaar vergelijken. Veertien jaar geleden stonden hij en zijn vrouw voor het eerst voor een schoolkeuze. De oudste, Lara, moest naar de kleuterschool. Gemakshalve opteerden ze voor een parkschool van het stedelijk onderwijs in de buurt. De eerste jaren verliepen rimpelloos. "Ook het eerste studiejaar was een meevaller, met een heel geëngageerde juf", vertelt Bernard. "Helaas gaf zij een vals beeld van de school. In het tweede jaar lag de nadruk op het presteren. Wie niet kon volgen, zou moeten dubbelen : die mentaliteit. De juf kregen we pas op het oudercontact te spreken. 'God, Lara heeft het moeilijk', waren de eerste woorden die ze tegen ons zei. Een dreun was dat. In plaats van dat ze zou vertellen hoe onze dochter zich gedroeg in de klas, kregen we meteen in de maag gesplitst dat ze een groot probleem had met rekenen."
...