KOEN FILLET

Eindelijk, Linda, levert mijn lichtjes lachwekkende familienaam me iets anders op dan flauwe beenhouwersgrappen. Vaak heb ik gewenst dat ik Janssens of Peeters heette, maar dat is voorbij. Want luister wat me overkomt.
...