GOED GESCHOEID

Klassiekers met een twist kunnen mijn hart bekoren. Gelukkig beslissen de dictators van modeland zo nu en dan een frisse wending te geven aan een modefenomeen dat je voor dood en begraven hield. Denk maar aan Balmain, die zorgde voor een revival van de gevreesde epauletten.
...