De naam Vurige Stad dankt Luik onder meer aan haar kolossale industriële verleden : de staal-, glas- en wapenindustrie hebben hier hun niet altijd even fraaie sporen nagelaten. In die mate zelfs dat men weleens vergeet dat deze plek ook historisch en cultureel van belang is. Karel de Grote werd hier geboren, en de stad is begiftigd met een aantal parken, tuinen en belangrijke monumenten, waaronder het prins-bisschoppelijk paleis, de kathedraal, de collegiale kerken van Sint-Jacob, Sint-Martinus en Sint-Bartholomeus. Frans van taal en hart - veertien juli, de Franse nationale feestdag, wordt er gevierd als een Luiks feest - heeft de stad altijd opengestaan voor de Romaanse en Germaanse culturen. Het is goed leven in dit 'kleine Frankrijk aan de Maas'.
...