In het voorjaar van 2009 valt voor Flikken het doek. Tien jaar lang gold de reeks, een pionier in stadsmarketing via een televisieserie, als een onbetaalbare reclamecampagne voor Gent. "De reeks werd aanvankelijk in Brussel gesitueerd, maar we slaagden erin de opnames naar Gent te halen", verduidelijkt Erwin Van de Wiele, directeur van Toerisme Gent. Het stadsmarketing-fonds investeerde destijds 10 miljoen frank (250.000 euro) als 'startsubsidie'. Wie ooit op een Flikkendag was, heeft geen wetenschappelijke studie nodig om de toeristisc...