Een goed gesprek levert soms meer vragen dan antwoor...