Als buitenlandster begon ik mijn research voor de Delvauxtentoonstelling met een schone lei, niet gehinderd door vooroordelen, culturele bagage of historische wetenswaardigheden over het Belgische bedrijf. Dit betekende weliswaar dat me dubbel zoveel werk stond te wachten, maar het hield ook een voordeel in : dat van de onbevangenheid.
...