Op een begrafenis zaten Vincent Van Quickenborne en ik naast elkaar. Je moet dan de kerkelijke rites volgen en elkaar begroeten en vergeven en zo. Ik heb dat braaf gedaan. Ik ben beleefd tegen hem, maar zeggen dat we on speaking terms zijn, gaat ook weer te ver.
...

Op een begrafenis zaten Vincent Van Quickenborne en ik naast elkaar. Je moet dan de kerkelijke rites volgen en elkaar begroeten en vergeven en zo. Ik heb dat braaf gedaan. Ik ben beleefd tegen hem, maar zeggen dat we on speaking terms zijn, gaat ook weer te ver. Natuurlijk voel ik mij bedrogen, er zijn listen gebruikt om mij uit het stadhuis weg te krijgen. Politiek is ruw en rauw, maar iedereen kent het verschil tussen een slag boven en een slag onder de gordel. Ik had het zelf nooit op deze manier gespeeld. Het is fijn om te zien voor welke dans- en theatervoorstellingen ik nu wél tijd zal hebben. Ik ben verzot op kunst, en heb altijd geprobeerd om Kortrijk te verbinden met cultuur. De stad is vernieuwd, I did my job. Ik ben blij met wat ik heb bereikt, maar was daar graag nog verder in kunnen gaan. Politiek is meer dan ooit nodig, maar moet van natuur veranderen. Nu zijn er te veel charlatans die zichzelf wel verkopen, maar niet zoeken naar oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. Er is een grote toekomst voor politici die al die verzuchtingen geloofwaardig kunnen vertolken. De marketeers winnen het helaas steeds vaker van de maatschappelijk geëngageerden. Wie voor stabiliteit wil zorgen en denkt op lange termijn, wordt al te gemakkelijk voorbijgehold door de jongens van het snelle gewin en de kick van de dag. Dat is een maatschappelijke evolutie die mij erg verontrust. Ik stel vast dat veel kunstenaars nu in de diepte denken. De kunst van de toekomst bestaat er juist in de krachten te bundelen, vermits alles uiteengevallen is. Mensen hebben het wel gehad met al dat afbreken, ze willen weer opbouwen en dat is hoopgevend. Er zál een antwoord komen, dat weet ik zeker. De kwaliteit van de opvoeding kun je niet meten in uren aanwezigheid. Ik heb nooit tijd genoeg besteed aan mijn kinderen, maar gelukkig nemen ze mij dat niet kwalijk. Intussen heb ik negen kleinkinderen, en er zijn er nog twee op komst. Dat is een leger dat het huis verovert. Ik prijs me gelukkig met mijn familie, want als je eenzaam bent komen tegenslagen nog veel harder aan. Elke ochtend sta ik op in het huis waar ik ben geboren. Ik kijk dan naar de Leie, naar die rivier die blijft stromen en steeds mooier wordt. Dan ben ik dankbaar voor alles wat ik heb kunnen doen in de stad. Ik ben getackeld en word even van het veld gevoerd. Ik heb trouwens wat te veel aan sport gedaan in mijn leven en begin te sukkelen met mijn heup. Tijd voor groot onderhoud. Ik vertrek met geheven hoofd. Kortrijk is een van de welvarendste steden van Vlaanderen. Er is veel cultuur en werkgelegenheid. Mocht die stad nu aan de grond zitten, of had ik van de kiezer een oplawaai gekregen... Maar we hebben de verkiezingen gewonnen en een stad afgeleverd waar je trots op kunt zijn. Mensen zijn wijs, dat mag je niet onderschatten. Ze beoordelen de dingen op een gezonde manier. Ik zal met belangstelling volgen hoe het in Kortrijk verder loopt. Stefaan De Clerck (61) is volksvertegenwoordiger voor de CD&V, was twee keer minister van Justitie. Sinds 2001 was hij burgemeester van Kortrijk, tot een coalitie van N-VA, Open VLD en SP.A onder leiding van Vincent Van Quickenborne hem onlangs de sjerp ontnam. Daarmee komt op 1 januari een einde aan 150 jaar christendemocratisch bestuur van de stad.DOOR JEAN-PAUL MULDERS & PORTRET DEBBY TERMONIA