Linda was er niet gerust op toen we langskwamen, terwijl die ongerustheid helemaal niet nodig was. Het huis aan de Dijkstraat dat in 1923 werd gebouwd en aanvankelijk als hoedenzaak fungeerde, heeft met de nieuwe bewoonster een nieuwe functie en een nieuw elan gekregen.
...