Roeselare, ook wel de Rodenbachstad genoemd, heeft als hart van West-Vlaanderen zijn provinciale karakter afgeschud. De laatste tien jaar is de groeidynamiek er in een stroomversnelling terechtgekomen. De handelsgeest van de inwoners en de vrijbuitersmentaliteit weerspiegelen zich in de rommelige architectuur : de stad is een bonte lappendeken, samengesteld uit voorname historische handelshuizen, arbeiderswoningen, aangebouwde werkplaatsen en een uiteenlopende collectie garages, die overal werden gezet waar er enkele meters vrij waren. Het borrelt en bruist gelukkig ook van de nieuwe projecten die de stad een meerwaarde zullen geven, zoals het woonproject Dumont-Wyckhuyse, dat zich richt tot diverse doelgroepen. De stad en de NMBS werken aan een totale metamorfose van de stationsbuurt. Het plan voor het De Coninckplein moet een groene ruimte creëren aan een groene wandelas, waarbij de auto onder de grond gaat. Op de site van de Hostenskoffiefabriek zijn er plannen om het Grote Bassin en het Noordhof uit te breiden. Roeselare zal er de komende tien jaar alleen maar mooier op worden !
...