Bij deze mijn nominatie voor het Woord van het Jaar : procrastinatie. Een woord dat in razend tempo zijn opmars heeft gemaakt in ons taalgebied : plots blijken we het allemaal te doen. Mocht u niet weten waarover ik het heb : het is de reden waarom u uw belastingbrief steevast op de laatste avond invult, waarom u in de vi-deotheek voor The Hangover kiest en Fellini's La Strada voor een volgende keer houdt, waarom u nog geen Spaans geleerd hebt, waarom u een bierbuik hebt gekweekt en waarom uw afwas aangeko...