Het is opvallend hoe de trend van de moleculaire keuken de gastronomische wereld in twee kampen verdeelt. Een kleine kern culinaire anarchisten predikt revolutie en zweert bij de omwenteling en het gebruik van nieuwe kooktechnieken. Daartegenover staat een gigantisch leger behoudsgezinden, dat met weemoed denkt aan grootmoeders stoofpotjes en andere onvergankelijke, nostalgische gerechten. De conservatieve eters haten tierelantijnen in de vorm van technische hoogstandjes zoals schuimpjes, sferische bolletjes en geleiachtige materies en dromen van een royaal stuk in de b...