Het Grand Hotel Belle Vue stamt uit een periode dat het opkomende toerisme De Haan ingrijpend wijzigde. In die tijd was reizen het voorrecht van de rijken. Welgestelde Engelsen en hun gevolg werden door hotelportiers in rood livrei afgehaald aan het nabijgelegen tramstation. Ook Einstein, die tijdens de Oorlog enkele maanden in De Haan verbleef, kwam regelmatig op het terras een kopje thee drinken met koekenbrood. Sinds 2006 zijn Didier De Groote en Petra Van Brussel de nieuwe eigenaars. Zij zijn geen beginners in de horeca : de twee hebben elf jaar het restaurant van de lokale golfclub uitgebaat. Didier en Petra willen het kustjuweel weer laten fonkelen, d...