Hoge dosis glamour

Gestructureerd en efficiënt. Scandinavië staat ervoor bekend. De Airport Express, een gestroomlijnd ontworpen treinstel, brengt de pas gelande passagiers om de tien minuten in een vaart van 210 kilometer per uur naar het centrum van de hoofdstad. Ondertussen worden de highlights van stad en omstreken op kleine plasmaschermen vertoond. Meteen duidelijk dat de Noorse hoofdstad zich meer bekommert om haar imago dan die van Europa met haar knarsende Zaventemboemeltje.
...