Tegenslag, het past niet meer in ons wereldbeeld. Vroeger was dat anders : hongersnood, epidemieën, gebrekkige medische en sociale voorzieningen, onze verre voorouders waren niet veel meer dan een speelbal van het lot. De vooruitgang maakte van ons verwende nesten die menen recht te hebben op alles: gezondheid, welstand, geluk, perfecte kinderen. Ik-wil-het-nu-en-op-mijn-manier is de trend geworden en als het leven tegenzit, komt dat dubbel zo hard aan. En ja, tegenspoed kan vele vormen aannemen: een bedreigende ziekte, echtscheiding, het verlies van een dierbare of van have en goed.
...