A vignon was van 1309 tot 1378 de standplaats van een zevental pausen : Clemens V, Johannes XXII, Benedictus XII, Clemens VI, Innocen- tius VI, Urbanus V en Gre- gorius XI. Hun liefde voor de wijn resulteerde in een wereldwijde bekendheid van het nabijgelegen dorp Châteauneuf, want daar beheerden ze haast allemaal een wijngaard.
...