Rare dagen zijn het. Dagen van hoop en beproeving, dagen waarin de verwachtingen hooggespannen zijn en ook de twijfel aan de poorten klopt, met de klanken van pestratels.
...