Dit is het eerste nummer van het nieuwe magazine Nest, 'het blad dat leeft met de seizoenen'. Met Nest willen we een voor dit land nieuw concept introduceren waarin landelijkheid, of nauwkeuriger gezegd: het buitengevoel, centraal staat. We willen u het beste tonen van wat het platteland te bieden heeft inzake woon- en tuincultuur, op culinair vlak, op het gebied van ontspanning en levenscultuur. Wie graag de handen uit de mouwen steekt in huis en tuin, krijgt van ons heel wat tips mee. Voor kinderen zijn er speciale bladzijden rond tuinie...

Dit is het eerste nummer van het nieuwe magazine Nest, 'het blad dat leeft met de seizoenen'. Met Nest willen we een voor dit land nieuw concept introduceren waarin landelijkheid, of nauwkeuriger gezegd: het buitengevoel, centraal staat. We willen u het beste tonen van wat het platteland te bieden heeft inzake woon- en tuincultuur, op culinair vlak, op het gebied van ontspanning en levenscultuur. Wie graag de handen uit de mouwen steekt in huis en tuin, krijgt van ons heel wat tips mee. Voor kinderen zijn er speciale bladzijden rond tuinieren, huisdieren en koken.Nest is er voor mensen die kunnen genieten, maar ook actief bezig zijn met groei en bloei. We willen onze lezers daarenboven graag op allerlei manieren in contact brengen met elkaar: via onze Nest Actief pagina waarop eigen Nest-activiteiten worden aangeboden, op de stand van beurzen als Countryside en nog veel meer.In Vlaanderen zijn er vandaag heel wat mensen bezig met allerlei aspecten van de landelijke levensstijl. Landelijkheid is overigens meer dan een concrete situatie. Voor wie er woont is het platteland meestal een vanzelfsprekend en veilig nest. Voor steeds meer anderen is landelijk leven een verlangen naar rust en open ruimte, een cultuur die aansluiting vindt bij de natuur en warme, menselijke contacten.Met die trend staan we niet alleen. In de hele westerse wereld groeit opnieuw de aandacht voor de landelijke manier van leven of country living zoals de Britten het van oudsher noemen.In zijn onlangs verschenen boek 'Open zinnen' heeft de Nederlandse filosoof Ton Lemaire het over de verhouding van de mens met natuur, landschap en aarde door de eeuwen heen. Hij plaatst de groeiende behoefte van mensen aan dingen die dichtbij zijn, voelbaar, zintuiglijk en warm. In deze tijd van schaalvergroting, past volgens de filosoof een herwaardering van het kleinschalige, het natuurlijke: de eigen streek, het vertrouwde landschap, de dichte kring van familie en vrienden. Het komt er volgens Lemaire op aan de juiste verhouding te vinden tussen het globale en het lokale. Het lokale mag niet tenietgedaan worden door de globalisering, maar moet opnieuw een plaats krijgen. Mensen hebben behoefte om in beide dimensies tegelijk te leven.Indien u de nabije omgeving en eigen waarden even belangrijk vindt als de nieuwste trends die langs de communicatiesnelweg over de wereld flitsen, indien u als compensatie voor computerklavieren en virtuele bezigheden graag met uw vingers in de aarde wroet of deeg kneedt, indien u het evenwicht bewaart door in de huiselijke omgeving warmte, hartelijkheid, stilte en traagheid te cultiveren, indien u de seizoenen niet kunt missen... Dan is Nest er voor u. Welkom!Trui Moerkerke en Peter Vandeweerdt