Waarom ik binnenkort voor Artsen zonder Vakantie naar Congo vertrek ? Ik ben een veldwerker. Het puur wetenschappelijke van mijn beroep passioneert mij, maar evenzeer de directe omgang met patiënten. Iedereen heeft recht op mijn kennis, zeker mensen die het minder goed hebben.
...