De reiziger die zijn koffer neerzet in de B&B Boulevard Leopold, wordt door een vertrouwd gevoel van thuiskomen overvallen. Een gevoel van herkenning en vergane glorie ook, gekoppeld aan de goede smaak van weleer. Twee heren runnen er sinds twee jaar een B&B die niemand onverschillig laat. Bert was jarenlang een vlijtige chef die uiteindelijk ook zijn eigen restaurant bezat, maar het vele werk en de spanning uiteindelijk wat te veel vond. "Ik heb altijd graag mensen verwend, deze B&B is een logis...