Wie dacht dat over het vrouwelijke lichaam zowat alles is geschreven, heeft het mis. Nauwelijks zijn we bekomen van De hele vrouw van Germaine Greer, of er ligt in de boekhandel een nieuwe kanjer waarvan de titel nog maar eens beweert dé waarheid over dé vrouw te verkondigen. Enige terughoudendheid leek ons geboden.
...