Marjan De Cock : "De druk ligt nu heel hoog : zeker omdat het gewone leven weer begint. Voor mij betekent dat de combinatie met een deeltijdse job en de zorg voor mijn kindjes. In dat opzicht was het programma een geweldige ervaring : een maand lang puur voor mezelf en het ontwerpen ! Voor de finale heb ik me laten inspireren door het vierkant, een thema waarmee ik ook al eens een collectie heb gemaakt, nadat ik was afgestudeerd als juweelontwerpster. En uiteraard kan ik daar veel van mezelf in ...