De twintigste Open Monumentendag, zondag 14 september, heeft het patrimonium van de twintigste eeuw als thema. Recentelijk werden veel jonge monumenten beschermd, waaronder woningen van avant-gardistische architecten. Ze worden voor het eerst opengesteld. Hou er rekening mee dat ze niet vrij toegankelijk zijn en je beter een afspraak kunt maken. De meeste zijn immers bewoond. Voor onze lezers maakten we een aantrekkelijke selectie, een greep uit de periode tussen de jaren dertig tot zestig.
...

De twintigste Open Monumentendag, zondag 14 september, heeft het patrimonium van de twintigste eeuw als thema. Recentelijk werden veel jonge monumenten beschermd, waaronder woningen van avant-gardistische architecten. Ze worden voor het eerst opengesteld. Hou er rekening mee dat ze niet vrij toegankelijk zijn en je beter een afspraak kunt maken. De meeste zijn immers bewoond. Voor onze lezers maakten we een aantrekkelijke selectie, een greep uit de periode tussen de jaren dertig tot zestig. In 1934 ontwierp de vooruitstrevende architect Huib Hoste dezeconstructivistische rijwoning met panoramische vensters en eenwintertuin. Een deel van het originele meubilair bleef bewaard. Gidsbeurten om het half uur, vanaf 10 tot 17.30 uur. Reserveren: In & Uit Mechelen, Hallestraat 2, 070 22 28 00 (op 14-9) of via www.inenuitmechelen.be (voor 14-9) Deze in de duinen gestrandepakketboot uit 1937 spreekt tot deverbeelding. Onlangs werd de kleine oceaanreus van architect Laurent Bruggeman gerestaureerd. Gidsbeurten om 10, 14 en 16 uur. Reserveren: Dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be In 1951 ontwierpen Lucien Engelsen Paul De Winter dezemodernistische woning waarvande indeling goed is bewaard. Rondde centrale haard vloeien zithoek, bureau en eethoek samen. Gidsbeurten om 10.30, 14, 15 en 16 uur. De woning maakt deel uit van eenbinnenhof uit 1955, ontworpen door Willy Van Der Meeren en Leon Palm. Het waren goedkope woningenopgetrokken met geprefabriceerde materialen. Gidsbeurten : om het uur van 10 u. tot 17 u. Reserveren : Toerisme Tervuren, Markt 7, 02 769 20 81, toerisme@tervuren.be Braem is de Vlaamse Corbusier.Zijn eigen woning is uitstekend bewaard en is als museum tebezoeken, maar wordt ook bewoond. Je kunt het ook na de Monumenten-dag bezoeken volgens afspraak. Gidsbeurten om 10, 12, 14 en 16 uur. Reserveren via Dienst Monumentenzorg Antwerpen, 03 201 94 30, monumentenzorg@stad.antwerpen.be In 1958 bouwde de toonaangevende ontwerper Lucien Engels in Elewijt voor zijn gezin een witte doos dieop een sokkel boven het water zweeft. Gidsbeurten om 11, 14 en 16 uur. Reserveren noodzakelijk : gemeente Zemst, Dienst Cultuur, Griet 1, 015 61 88 94, cultuur@zemst.be In 1962 ontwierp Renaat Braem voor de familie Van Den Brande een villa met een organische structuur. Ook dit interieur bleef grotendeels bewaard. Doorlopende gidsbeurten. Pieter De Bruyne was als ontwerper bijzonder gefascineerd door de Egyptische meubelkunst, waarvan hij de verhoudingen gebruikte voor zijn eigen design. Zijn Blauwe Kamer uit 1972 verwijst naar een soortgelijk vertrek in de woning van Goethe. Doorlopende gidsbeurten. Het monumentenmagazine met het volledige programma wordt verspreid via toeristische diensten, bibliotheken, de Fnac, de Standaard Boekhandel en de KBC-kantoren. U kunt ook de site raadplegen : www.openmonumenten.beDoor Piet Swimberghe