:: Meer info : www.gemeenschapsonderwijs.be
...

:: Meer info : www.gemeenschapsonderwijs.be Onder het motto 'Jong geleerd is oud gedaan' kiest het gemeenschapsonderwijs als eerste schoolnet voor een totaalaanpak van het gezondheidsbeleid. Urbain Lavigne, gedelegeerd bestuurder : "Er bestond al een aantal projecten, maar nu is alles gebundeld in een concreet plan met drie grote pijlers : gezonde voeding, beweging en rookpreventie." Een overzicht van de nieuwe maatregelen. Ouders hebben er alle belang bij hun kinderen gebruik te laten maken van de schoolmaaltijden. De weekmenu's worden samengesteld door diëtisten met aandacht voor kwaliteit, variatie en evenwicht. De bereiding van de maaltijden gebeurt voor het grootste deel in grootkeukens volgens het koudelijnsysteem : het eten wordt tot 80 procent gegaard, snel afgekoeld tot minder dan 5°C, rondgedeeld in koelwagens en dan in de scholen in speciale ovens 'geregenereerd', wat de voedselveiligheid garandeert. Prijs : 2 à 3,50 euro per maaltijd. Naast specifieke lessen over gezonde voeding is er ook vakoverschrijdende aandacht voor het thema, bijvoorbeeld in de lessen Frans. De scholen worden gestimuleerd om acties en campagnes te voeren rond gezond eten : soepfestivals, proeverspanels van ouders en leerlingen, Ontbijt metKlara. In 50 à 60 procent van de scholen loopt al een Fruitproject, waarbij de leerlingen op geregelde tijdstippen een stuk fruit aangeboden wordt. Kinderen drinken te weinig water, wat tot concentratiestoornissen kan leiden. Het drinken van water op elk moment van de dag wordt gestimuleerd. Er worden meer waterfonteintjes voorzien en een aanpassing van het sanitair. Ook het plasbeleid krijgt bijzondere aandacht. Financiële stimulans : om al deze maatregelen mogelijk te maken is per leerling een toelage van 3,50 euro voorzien. Van de scholengemeenschappen wordt een gelijkaardige financiële inspanning verwacht, zodat het totaalbudget van deze gezondheidsactie in het basisonderwijs op 7 euro per leerling komt. Snoep- en frisdrankenautomaten worden in de basisscholen zoveel mogelijk geweerd. Waar ze in de secundaire scholen blijven, moeten er in het aanbod voldoende gezonde alternatieven zijn. Kinderen brengen veel tijd op schoolbanken door. Daarom wordt er naar gestreefd om een dagelijks lesmoment 'beweging' in te lassen. Binnen de huidige lessenpakketten kan in de basisschool het aantal uren beweging zonder problemen opgetrokken worden. Na een evaluatie zal bekeken worden hoe dat in het secundair onderwijs kan gebeuren. Ook tijdens de pauzes en tijdens de voor- en naschoolse opvang moet er meer mogelijkheid tot beweging zijn. Een bewegingsvriendelijke speelplaats kan daartoe bijdragen, evenals het concept van de 'brede school' die een samenwerking met ouders, lokale sportclubs en gemeentelijke sportdiensten mogelijk maakt. Er komen meer leraars beweging, er wordt voorzien in opleiding en navorming. Elke school heeft binnen het schoolwerkplan een speciaal sportwerkplan en een sportgangmaker : een sportgemotiveerde leerkracht die de activiteiten organiseert en begeleidt en de contacten met externe relaties verzorgt. Er wordt gewerkt aan de inschakeling van softwarepakketten in de lessen lichamelijke vorming waarmee de kinderen hun vorderingen kunnen evalueren. Heeft op het eerste gezicht niets met gewichtsproblemen te maken, maar de grootste stijging van het roken vindt men bij jongeren en vrouwen ; de angst om bij te komen is één van de vaak gehoorde argumenten om te blijven roken. Door middel van preventie en actieplannen naar de leerlingen toe en rookstopbegeleiding, in de eerste plaats van de leerkrachten, wordt ernaar gestreefd om alle gemeenschapsscholen tegen 31 december 2005 rookvrij te maken. Het spreekt vanzelf dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding in het geïntegreerd gezondheidsbeleid van het gemeenschapsonderwijs een ondersteunende rol zullen spelen. Linda Asselbergs