Een personage zou al snel een karikatuur worden, mocht ik er geen enkel aspect in herkennen. Zelf ben ik ook niet één bepaald type. Ik ben zo wispelturig en heb zoveel
...