Een zinnetje uit een lang artikel in het meinummer van het Amerikaanse GQ houdt me al een paar dagen bezig. "Een man te zijn in de jaren '90 voelt heel onbehaaglijk." Anthony Giardina, de auteur, verdiept zich vijf bladzijden lang in de fascinatie van de Amerikaanse mannen van dit moment voor het verschijnsel oorlog. Oorlogsfilms als Saving Private Ryan en The Thin Red Line en boeken over veteranen en oorlogservaringen zijn hits bij een generatie mannen die opgroeide in de jaren '60 en waarvan velen bewust neen zegden tegen de Vietnamoorlog. Mannen van wie de vaders in de Tweede Wereldoorlog hadden gevochten. Die vaders spraken zelden over hun ervaringen. Maar wat ze verondersteld werden te hebbe...