Met de redenen waarom moslimmeisjes een sluier dragen heeft Patrick Dewael strikt genomen geen zaken. Of iemand dat doet om haar man, broers of vader te plezieren of zelfs te gehoorzamen of uit persoonlijke religieuze overtuiging, behoort tot de privé-sfeer. De overheid kan ten hoogste haar eigen personeel regels opleggen in dat verband. Heeft ooit iemand eerder overwogen om joodse jongens te verbieden keppeltjes te dragen in gemeenschapsscholen ? Is het in de hoogdagen van het aanstormende feminisme ooit bij iemand opgekomen om gesluierde nonnen in het katholiek onderwijs aan te zetten hun hoofd te ontbloten, omdat ze onder de knoet werden ge-houden door bisschoppen ? Heeft iemand ooit van deze vrouwen gezegd dat ze niet geëmancipeerd waren omdat ze hun hoofd bedekten en hun borsten afbonden ? ...

Met de redenen waarom moslimmeisjes een sluier dragen heeft Patrick Dewael strikt genomen geen zaken. Of iemand dat doet om haar man, broers of vader te plezieren of zelfs te gehoorzamen of uit persoonlijke religieuze overtuiging, behoort tot de privé-sfeer. De overheid kan ten hoogste haar eigen personeel regels opleggen in dat verband. Heeft ooit iemand eerder overwogen om joodse jongens te verbieden keppeltjes te dragen in gemeenschapsscholen ? Is het in de hoogdagen van het aanstormende feminisme ooit bij iemand opgekomen om gesluierde nonnen in het katholiek onderwijs aan te zetten hun hoofd te ontbloten, omdat ze onder de knoet werden ge-houden door bisschoppen ? Heeft iemand ooit van deze vrouwen gezegd dat ze niet geëmancipeerd waren omdat ze hun hoofd bedekten en hun borsten afbonden ? Het ene had en heeft met het andere duidelijk niet noodzakelijk iets van doen. Als de minister van Binnenlandse Zaken en andere VLD'ers samen met extreem rechtse politici plots zo bekommerd zijn om de emancipatie van de moslimmeisjes, dan zijn er andere wegen om daaraan te werken. Het islamonderwijs bijvoorbeeld. Wordt het niet hoog tijd dat men serieus investeert in de opleiding van Belgische islamleerkrachten om op die manier de invloed van zeer rijke golfstaten, die hun bijzonder conservatieve versie van de islam hier verbreiden, in te perken. Zou dat geen eerste belangrijke stap zijn naar emancipatie van allochtone meisjes én van hun broers ? Zou het niet belangrijker zijn te focussen op de werkgelegenheid, ook in overheidsdienst, voor allochtone vrouwen (én mannen), dan de weinigen die daar zijn geraakt te verplichten hun hoofddoek in de vestiaire te laten ? Er zijn de jongste weken bladzijden volgeschreven over dit onderwerp. Wat mij opviel waren de vrouwenstemmen. De ministers Arena, Vanderpoorten en Byttebier roepen op tot wat meer kalmte. Tot wat minder mannelijke hysterie. Het is merkwaardig hoe mannelijke gezagsdragers door bevoogdende maatregelen willen verhinderen dat allochtone vrouwen door hun eigen mannen en vaders worden bevoogd. Allochtone meisjes die hierover naar hun mening worden gevraagd, leggen onmiddellijk de vinger op de wonde. Zo deden ook een aantal vrouwelijke politici van Turkse en Marokkaanse origine. Wat is nu beter : vrouwen met een hoofddoek op school of meisjes die van school gehouden worden en bijgevolg verstoken blijven van serieuze toekomstkansen omdat ze in de klas geen hoofddoek mogen dragen ? Wat is beter : moslimmeisjes die opgroeien en naar school gaan in een gemengd milieu, waar ook nog andere invloeden dan de thuissfeer gelden, of meisjes die op den duur zullen worden ondergebracht in privé-islamscholen, waarschijnlijk gefinancierd met geld uit integristische hoek, die niet meer of maar heel weinig in contact komen met andere meningen en levenswijzen ? Wat is beter voor emancipatie en integratie ? Commentatoren en opiniemakers uit katholieke hoek verdenken de minister ervan om eindelijk zijn slag te willen slaan en alles wat religie is te bannen uit het openbare leven. Ik vrees dat het veel banaler is dan dat. Er is een VLD-congres op komst, waarop de jong-VLD'ers uit het Antwerpse - waar blauw bedreigd wordt door donkerbruin - zich willen roeren omwille van "de lakse houding" van hun partij in de stemming rond het migrantenstemrecht. Vandaar al die wind. Dewael en zijn geestesgenoten willen gewoon een wit voetje halen bij dat deel van hun partij dat vindt dat ze zich hebben laten doen. Dat dat gebeurt door bevoogdend op te treden tegenover allochtone meisjes is niet eens verbazingwekkend. Noemde Annemie Neyts, een van de wijze madammen van de VLD, onlangs de machtige mannen aan de top van haar partij al niet macho's ? Een beetje meer reflectie zou niet misstaan. En daarvoor is echt alweer geen conferentie over de waarden van onze samenleving nodig. :: Reacties : tessa.vermeiren@knack.be :: www.weekend.be Op de site van Weekend Knack ontdekt u wat u op tafel kunt zetten, waar u uw vakantie kunt doorbrengen, wat u in uw kleerkast moet hebben, hoe u uw huis renoveert... En u kunt er ook uw mening kwijt.Tessa Vermeiren