"Wie heeft er in godsnaam dit krocht ontworpen ?" Ter verduidelijking : ik bevind mij in de luchthaven van Gatwick. Meer bepaald in een laag plastic kuipzeteltje. Zo laag dat ik er ongemakkelijk diep moet in onderuitschuiven om mijn hoofd op de ongezellig harde rand te leggen en voorbijgangers hun nek breken over mijn benen. Langer dan vijf minuten hou ik het hoe ook niet uit in deze houding, zelfs niet met een dubbelgevouwen jas onder mijn hoofd. Rechtop dan maar weer, met een slaapdronken kop die nu eens naar links, dan weer naar rechts knikt.
...