Antidepressiva ? Daar is Lut De Rijdt, jeugdpsychiater, diensthoofd van de Kade, jongerenafdeling van het UPC-KU Leuven, campus Kortenberg zeker geen voorstander van : "Om te beginnen werken antidepressiva bij jongeren minder goed dan bij volwassenen. Antidepressiva kunnen helpen bij een zuivere depressie met als symptomen slaapstoornissen, zich 's morgens depressiever voelen dan 's avonds, in niets nog plezier hebben. Bij adolescenten komen er bijna altijd persoonlijkheidsproblemen bij. Zoals Mathilde : die had een depressie én anorexia nervosa. Vaak heeft de depressie te maken met ontwikkelingsproblemen in de adolescenti...