Louise Bourgeois
...

Louise Bourgeois De enige vraag die mij rest na lezing van het artikel over Louise Bourgeois in nr. 42 van 16 oktober is: "Hoe is het mogelijk dat u zo onder de indruk bent van zo'n tang?" Tirannen zitten in alle geledingen van de maatschappij, ook in de kunstwereld. Ze vertonen allemaal dezelfde eigenschappen: blaffen, tieren, verwijten, ze verstikken hun omgeving, laten niet toe dat je zelf nog nadenkt, voeren een schrikbewind, doden de creativiteit van anderen, beknotten het vrije kritische denken, omringen zich met 'slaven'. Ze zijn ziekelijk bezeten van hun zogezegd geniaal zijn: een obsessie. Ze dulden geen journalisten want ze vrezen kritiek. Louise mag dan kunst maken en zich in New York opsluiten in haar ivoren toren, ze is een verbitterd oud lelijk wijf dat iedereen tiranniseert. Dictators worden gedreven door angst, vandaar hun wreed gedrag. Zij mogen mensen raken, maar zelf niet geraakt worden. Olympe Seyssens, Destelbergen.Cover 43Ik erger mij aan de omslag van Weekend Knack van 23 oktober: Zomermode 2003! Een graatmager, halfnaakt kind met opgepompte borsten staat model voor de nieuwste zomermode. Ik zal ze tellen, de meisjes die er volgend voorjaar zo bij lopen. Graag had ik geweten of de lezers en lezeressen van Knack in dergelijke prullen geïnteresseerd zijn. Als ik het voor het zeggen had, dan graag mooie en draagbare zomerkledij die geschikt is voor ons regenachtig klimaat. Als zo'n model op de voorpagina mag, dat Tessa Vermeiren dan niet meer komt aandraven met belerende taal over meisjes met anorexia. Als vrouwen toch een bewustzijn geschopt moeten worden, dan liever op een andere manier. Of was dit alweer een stunt om betere verkoopcijfers te halen? Lieve Van Bockstael, Laarne-Kalken.Vermits het hier om een defiléverslag gaat, doen we niet meer dan observeren en rapporteren, weliswaar met enkele kritische kanttekeningen voor de aandachtige lezer. Pascale BaeldenCover 43Mevrouw Vermeiren, die aangeklede kapstok met namaakborst op de cover van nr. 43, moet dat een vrouw voorstellen? Een tijd geleden trok u van leer tegen de anorexiegevallen die de advertenties en covers van tijdschriften sieren(?). Ik kan u niet meer letterlijk citeren maar herinner mij nog wel de toon van het artikel. Onder andere dat sommige adverteerders nu toch eens eindelijk normale vrouwen moeten gebruiken in hun advertenties. Ook meen ik dat het ging over jonge meisjes die door dit soort foto's eetstoornissen ontwikkelen, met zelfs fatale afloop.Deze cover en ook andere foto's uit het artikel zijn echt een voorbeeld van hoe het niet moet. Nochtans staan er bij het artikel wel enkele modefoto's die gerust op de cover hadden mogen staan. Johan Van Craen, Mechelen.Column 43 Met enig leedvermaak las ik Tessa Vermeirens column Verwarring in nr. 43. Ik raad u aan even terug te gaan naar de tijd dat u onder de titel Het geringe belang van borsten schreef: "De mammobielen die Vlaams minister voor Gezondheidsbeleid Wivina Demeester onlangs de straat opstuurde, zullen de drempelvrees voor de mammografie zeker helpen overwinnen en het vroeg ontdekken van tumoren bevorderen." Waar is de tijd dat u zei dat hier in België qua borstkanker behandeling alles zoveel beter ging dan over de oceaan, waar vrouwen volgens u te pas en te onpas tot onnodige amputaties overgingen? Blijkt nu echter dat ook in dit welvarend landje met haar (ik citeer) "volledige informatie en counseling" niet alles even koosjer is. Er zijn vele problemen rond borstkankerscreening. Er zijn valse positieven (met het onnodige verontrustende effect) en valse negatieven. Er is het probleem van de radioactieve straling bij de gevoelige vrouwenborst (risico op kanker!!). Er is het probleem van het dichte borstweefsel bij jonge vrouwen, wat de lezing van de mammografie bemoeilijkt, vrouwen die juist de agressieve tumoren zouden kunnen herbergen. Ook de interpretatie van radiologen is niet steeds eenstemmig. Verschillende onderzoeken hebben het nut van screening in twijfel getrokken en gesteld dat er statistisch gezien nauwelijks baat bij is. Ik vat hier enigszins simplistisch samen aangezien het probleem te complex is om er licht over te gaan, maar deze onderzoeken stellen dat de kans om te sterven aan borstkanker nauwelijks of niet vermindert door mammografieën en zeker niet met een derde, zoals u schrijft. Het is goed mogelijk dat doktoren slippendragers zijn van de farmaceutische industrie, misschien zelfs onbewust, want er zijn nu eenmaal machines die moeten draaien. Het zou best kunnen dat die drie aantrekkelijke vijftigjarige BV's die ons van op billboards aanraadden onze borsten te tonen, zich nu de vraag stellen of ze hun nog mooie lijf niet voor de verkeerde zaak hebben tentoongesteld. Het was frappant dat de campagne niet het verhoopte succes had, wat er misschien op wijst dat vrouwen zich toch vragen stellen. Borstkankerscreening is niet hetzelfde als preventie, dààr zou beter werk van gemaakt worden. Maar ja, dat brengt niet op. Wat HRT ( hormone replacement therapy) betreft, is het zo dat alternatieve internetsites allang waarschuwen tegen dit fenomeen en natuurlijke alternatieven aanreiken. Huisartsen en gynaecologen die al jaren HRT met klem aanbevelen, kunnen natuurlijk nu niet in één klap de tegenovergestelde stelling aanhangen, zodat het niet verwonderlijk is dat ze nu het gevaar minimaliseren. Vandaar het conflict met de VLD-senator die volgens mij wel eerlijk probeert te zijn. Dat er in de VS met een gevaarlijker kuur behandeld wordt, geloof ik niet. De farmaceutische industrie is waarlijk internationaal en verkoopt overal zowat hetzelfde. Ondertussen ben ik wel blij dat u van mening bent veranderd, want dat moet natuurlijk altijd kunnen, en ik kan niet anders dan beamen: "Je staat er alleen voor." Welkom in de echte wereld. Beangstigend inderdaad. Georgette Delhaye, via e-mail.Column 43De verwarring waarover Tessa Vermeiren in haar column mediteert, wordt nog groter als je er de cover van dezelfde Weekend Knack naast legt. Als voorbeeld van de blote zomermode zijn die siliconenborsten geen toonbeeld van natuurlijke elegantie. Zulke provocaties dienen alleen de onnatuurlijke ijdelheid. Ik hoop dat deze zeer bedenkelijke verminking van de vrouwelijke anatomie geen mode wordt.Raf Van Cauwenberghe, Deurle.