don quichot (1)
...

don quichot (1)Betreft de column Don Quichot in nr. 17. Wat doet Tessa Vermeiren in haar columns anders dan haar persoonlijke visies wereldkundig maken of persoonlijke afrekeningen aangaan met mensen die het aandurven haar eigen visies niet te delen? Geert van Istendael is nu eenmaal een graaggelezen columnist én een gevierd auteur, waardoor enige afgunst vanwege minder getalenteerde pennenlikkers niet ver weg is. Ieders mening dient gerespecteerd ook al ben je het er niet mee eens, en een tirade van scheldwoorden geeft blijk van taalkundige platitude en onverdraagzaamheid. P. Van Roy, Schilde.don quichot (2)Volgens Tessa Vermeiren wordt Van Istendael betaald voor zijn schrijfwerk. En dan? Zij wordt toch ook betaald voor haar column?Daniel Dewale, Lint. don quichot (3)Helaas moet ik vaststellen dat ik al heel wat boeiender stukjes en columns gelezen heb van de hand van Geert van Istendael dan van Tessa Vermeiren.Frank Verbreyt, via e-mail.don quichot (4)Sinds jaren lees ik met veel plezier Knack en Weekend Knack. Maar ik erger me steeds meer aan de kortzichtigheid en de frustratie in de columns van Tessa Vermeiren. Zeker in die over Geert van Istendael, maar ook in het hautaine artikel van de week voordien (haar kritiek op het gepeupel op de luchthaven) spannen werkelijk de kroon. De verwijten aan het adres van Van Istendael zijn precies die waaraan ze zichzelf bezondigt... Een column waarin de ene week met de luchthavensector en de volgende week met een andere auteur persoonlijk wordt afgerekend... Geef mij dan maar de stijl van Jacqueline Goossens. Ook daarin vind ik een kritische maatschappelijke beschouwing, maar dat mens zit ten minste goed in haar vel. Inge Heynderickx en Herwig Holsteyns, via e-mail. don quichot (5)Voor één keer ben ik het volmondig met Tessa Vermeiren eens. Geertje het Don Quichot-label toekennen, toont dat u nog respect hebt voor mannen. We zijn inderdaad nog niet verlost van de oude cultuur dat 'arm Vlaanderen' nog steeds plat op de buik gaat voor de verkeerde mensen. Remedie: volhouden wat u en enkele andere dun gezaaide correct denkende en handelende mensen doen: het kaf van het koren scheiden.Ingrid Verdonck, via e-mail. don quichot (6)Door tijdgebrek beperk ik mij dikwijls tot de eerste en de laatste pagina van Weekend Knack. 't Is bij nader inzien dikwijls ook het beste. Bedankt, Jacqueline Goossens en doe zo voort. De column over Geert van Istendael vind ik goed - af en toe een weerwoord is niet slecht - maar opgelet, telkens zich één iemand verheft, staan er honderden anderen klaar om hem/haar neer te sabelen. Geert van Istendael is bij het beste wat we hebben maar dat neemt niet weg, enfin, ik merk dat ik soms ook behoor tot die sabelaars. Ten slotte: het doorzien van ijl geblaas is volstrekt niet typisch vrouwelijk, wel valt het op dat vrouwen hieraan (eindelijk?) ook uiting geven. Geen misplaatst feminisme alstublieft, dat heeft u mijns inziens niet (meer) nodig.Jacques Spaas, via e-mail. don quichot (7) en enquêteEen hele tijd geleden werd er een grote Knack/Weekend Knack-enquête georganiseerd. Daarin kon ik mijn mening kwijt over de betreffende bladen. Helaas zijn de resultaten van deze enquête nooit bekendgemaakt. Dit is nochtans essentieel: het is nutteloos de lezer lastig te vallen met een vragenlijst als er daarna niets mee wordt aangevangen. Daarom wil ik langs deze weg nog even mijn mening kwijt. Tot nu toe vond ik het nooit de moeite en de inkt waard om op de column van Tessa Vermeiren te reageren; uiteindelijk heeft iedereen recht op zijn of haar mening. Met de column over Geert van Istendael is ze voor mij een stapje te ver gegaan. Mevrouw Vermeiren, u kent ongetwijfeld het verkleuterende en om elke hoek loerende fenomeen BV. Ondertussen duikt een nieuwe categorie op. De VB of voluit: Vlaamse Betweter. De VB wil zijn onmetelijke wijsheid en vanzelfsprekende groot gelijk via elk mogelijk kanaal verkondigen aan iedereen die het horen wil. En spijtig genoeg ook aan iedereen die het niet horen wil, maar, net als aan BV's, valt er stilaan niet meer aan te ontsnappen. Onbetwiste nummer één is ongetwijfeld Yves Desmet, het nieuwe geweten van ons bananenrepubliekje. Zoals hij afkeer opwekt met zijn betweterigheid, is onklopbaar. Siegfried Bracke is zeker ook een ernstige kandidaat voor een plaatsje op de lijst. Zijn opgeheven vingertje heeft ondertussen zijn strikje als handelsmerk verdrongen. Marc Reynebeau onderneemt meer dan schuchtere pogingen om zijn plaats in te nemen. Voorlopig geniet hij nog het voordeel van de twijfel. Volgens Tessa hoort Geert van Istendael dus ook in dat rijtje thuis. Hij was misschien beter journalist gebleven, maar hij is een verstandig man die over een uitstekend schrijftalent beschikt en ons regelmatig met onze neus op de feiten drukt. Spijtig genoeg prijkt u ook op de lijst van VB's. De manier waarop u Van Istendael van alles verwijt wat perfect op uzelf toepasbaar is, vind ik hoogst irritant. Directeur zijnde van een uiteindelijk pretentieus blaadje dat verplicht bij Knack wordt geleverd, waarin ze elke week een column pleegt: wat is dat anders dan een broodschrijver? En bijlange na niet van het niveau van een Van Istendael. Zoals ieder mens heeft u ongetwijfeld uw capaciteiten, maar uw Yves Desmet-gehalte wordt stilaan onaanvaardbaar. Snoei in die betweterigheid en als het kan, voeg een scheutje humor toe. Het zal mij en andere lezers, en ook haarzelf deugd doen. Er is al meer dan genoeg verzuring in onze samenleving, om het met een cliché uit te drukken. Neemt u rustig een voorbeeld aan wijlen Frans Verleyen en ondertussen ook aan Hubert Van Humbeeck. Die heeft zich - dat mag ook wel eens gezegd - ontpopt tot een prima opvolger. Aan toestanden van de pot die de ketel verwijt, heb ik echt geen boodschap. Jos Mertens, Breendonk.