Medina is een woord dat vooral door toeristen wordt gebruikt. Tunesiërs kennen de oorspronkelijke binnenstad als Bled el Arbi (Arabische stad) of Woust el Bled (de binnenstad). Het is de plek waar de Arabieren woonden, die in de zevende eeuw het land innamen en de islam introduceerden. Zij moesten hun stad tegen de berbers en later tegen alle mogelijke invallers verdedigen. Vandaar dat de meeste ommuurd zijn.
...