Voor 4 personen als hooFd- gerecht, 8 personen als
...