Daar zijn ze weer, de glunderende koppen van mannen en vrouwen die straten en weiden vervuilen en indringend of schaapachtig kijken. Een van de koppen heeft met haar baby op de affiche postgevat. Daarbij staat één woord : 'koester'. Wat dat met politiek te maken heeft, weet ik niet. Even curieus vind ik de affiche in een ander landgedeelte, met de slogan 'maskers af'. De vrouw die erbij staat, neemt effectief een masker af, zo'n frivool modelletje dat mij doet denken aan de film Eyes Wide Shut. Evengoed kon zij kiezen voor de slagzin 'zo gezegd, zo gedaan'. Meer diepgang wordt niet wenselijk geacht.
...