bernard dewulf

Nog maar weinig mensen hebben originele gedachten gehad. Ik ben er geen van. Daarom : de inhoud van mijn columns doet niet ter zake. Mij gaat het om vorm. Een louter stilistische bestaansreden hebben mijn stukjes. Wat we allemaal weten, op een andere manier formuleren. Mensen plezier laten vinden ín de formulering. Dat is het enige waarin ik misschien het verschil kan maken."
...