Op de vraag of Veritas zich een jonger imago tracht aan te meten, wordt wat verontwaardigd gereageerd. "Jong is niet echt het juiste woord", zegt algemeen directeur Manu Van Treeck. "Actueel wel, maar niet noodzakelijk jonger. Onze primaire doelgroep zijn vrouwen tussen 25 en 55, en dat willen we zo houden."
...