Vijftien oktober ligt het nieuwe wijnboek van het trio Echensperger, Morrison en Verheyden in de winkel. Initiatiefnemer en uitgever Filip Verheyden is voor de lezers van Knack Weekend geen onbekende door zijn artikels over wijn en spijs. Met fotograaf en uitgever Tony Le Duc realiseerde hij de succesvolle trilogie De Basis, Het Product en Het Gerecht (uitgeverij Homarus, 270.000 verkochte exemplaren). Le Duc en Verheyden gingen in 2007 elk hun eigen weg. Twee jaar later bracht Filip Verheyden Tong uit, een elitair wereldtijdschrift over wijn, dat viermaal per jaar verschijnt en nu aan zijn tiende nummer toe is. In Tong geven Verheyden en zijn medewerkers diepgaande informatie over wijn, waarbij de drank op een bijna academische manier wordt benaderd. ...

Vijftien oktober ligt het nieuwe wijnboek van het trio Echensperger, Morrison en Verheyden in de winkel. Initiatiefnemer en uitgever Filip Verheyden is voor de lezers van Knack Weekend geen onbekende door zijn artikels over wijn en spijs. Met fotograaf en uitgever Tony Le Duc realiseerde hij de succesvolle trilogie De Basis, Het Product en Het Gerecht (uitgeverij Homarus, 270.000 verkochte exemplaren). Le Duc en Verheyden gingen in 2007 elk hun eigen weg. Twee jaar later bracht Filip Verheyden Tong uit, een elitair wereldtijdschrift over wijn, dat viermaal per jaar verschijnt en nu aan zijn tiende nummer toe is. In Tong geven Verheyden en zijn medewerkers diepgaande informatie over wijn, waarbij de drank op een bijna academische manier wordt benaderd. Tong is bestemd voor een gericht publiek van wijnliefhebbers en vakmensen. Een los exemplaar kost 28 euro en dat is een flinke prijs voor een 48 pagina's tellend blad. Voor precies dezelfde prijs is er nu Wijn, het 288 pagina's tellende boek met De basis van wijn als ondertitel. De gebundelde informatie is wetenschappelijk gestoeld, want alle drie de auteurs bezitten diploma's van de hoogste wijnopleidingen in de wereld. De Engelse Fiona Morrison is Master of Wine en bezit het wereldberoemde domein Le Pin in het Franse Pomerol. De Duitse Romana Echensperger was jarenlang een gevierd topsommelier, onder meer in het driesterrenrestaurant Vendôme nabij Keulen. Uitgever en auteur Filip Verheyden is, net als Romana Echensperger, Master of Wine Candidate (ter informatie : in de wereld zijn er nog geen 300 wijnspecialisten die het felbegeerde diploma van Master of Wine wisten te verwerven). De drie auteurs verdeelden de taken en gingen afzonderlijk te werk, waarbij de teksten in het Duits, Engels en Nederlands werden aangeleverd. Terwijl Tong bestemd is voor een select groepje wijnkenners, wil het drietal met Wijn het andere uiteinde van de markt bespelen, dat wil zeggen toegankelijke informatie samenbrengen voor een zo breed mogelijk publiek. Het geconcentreerde informatiepakket dat op de lezer wordt losgelaten krijgt ondersteuning van zuiver fotowerk van Kris Vlegels. Het geheel is helder en duidelijk vormgegeven . Waarom een zoveelste boek over wijn, terwijl er al honderden bestaan ? Daar bestonden voor de auteurs een aantal redenen voor. Zij stelden zichzelf als opdracht om alle basiskennis over wijn te bundelen in één klein, duidelijk gestructureerd en eenvoudig te gebruiken boek. De informatie is ingedeeld in vier hoofdstukken, die opgebouwd zijn uit korte, gemakkelijk te lezen teksten en die alle informatie bevatten om wijn te begrijpen. Elke tekst is voorzien van een foto die het onderwerp in een oogopslag verduidelijkt. In Wijn komt zowel de beginner als de gevorderde wijnkenner aan zijn trekken. Het eerste hoofdstuk vangt aan met het antwoord op elementaire vragen : wat is wijn ? Hoe smaakt goede wijn ? Hoe kies ik mijn wijn uit de overvolle rekken van de supermarkt ? Wat is het beste glas ? Andere onderwerpen die aan bod komen zijn : wijn aan tafel en de combinaties tussen wijn en gerecht, de wijngaard en alles wat met wijnbouw te maken heeft, en hoe wijn wordt gemaakt. In hoofdstuk twee, drie en vier gaan de auteurs dieper in op de materie, met telkens concrete voorbeelden, zoals : hoe ziet een wijnstok eruit ? Hoe beïnvloedt het klimaat de smaak van wijn en wat in verband met terroir ? Hoe wordt wijn gemaakt en wat gebeurt er werkelijk in de wijnmakerij ? Zelfs de technologie die bij het wijnmaken te pas komt, wordt op een duidelijke manier uitgelegd en nergens zijn de teksten langer dan een pagina. Hierdoor is Wijn zowel een vlot en interessant leesboek, als een naslagwerk en een helder uitgevoerde encyclopedie. Al lezend wordt het duidelijk dat er twee waarheden over wijn bestaan : vanuit een culturele, menselijke benadering krijgt wijn een sacrale identiteit, daarnaast is er de wetenschappelijke realiteit. De twee kunnen perfect naast elkaar bestaan. Het wordt pas een probleem als de twee benaderingen worden vermengd, met pseudowetenschap of onzin tot gevolg. Gelukkig is dit in Wijn niet gebeurd. DOOR PIETER VAN DOVEREN - FOTO'S KRIS VLEGELSDE AUTEURS STELDEN ZICH ALS OPDRACHT OM ALLE BASISKENNIS OVER WIJN TE BUNDELEN IN ÉÉN KLEIN, DUIDELIJK GESTRUCTUREERD EN EENVOUDIG TE GEBRUIKEN BOEK.