Toen je in 2014 startte, was je nog psychotherapeute. Was ontwerpen een late roeping? "Ik droomde er altijd van om naar de Antwerpse Modeacademie te gaan, maar daar kon thuis geen sprake van zijn. Uiteindelijk ben ik op mijn eenendertigste een avondopleiding mode gaan volgen in Sint-Niklaas, en daarna heb ik de sp...