Zij : topambtenaar Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een in 2006 opgerichte overheidsinstelling die instaat voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. Hij : Jan Van Mol, oprichter van Addictlab.com in 1997, een creatief laboratorium dat ontwerpers uit allerlei disciplines samenbrengt rond specifieke thema's. Dat levert een indrukwekkende online database van ideeën, workshops, themaboeken, expo's en binnenkort ook producten op.
...