J oe Cocker grijpt naar zijn schouder en trekt een pijnlijk grimas als ik de Londense hotelkamer binnenwandel. "Een oude kwaal die me parten speelt", zucht hij. "Vorige week, bij het uitgooien van mijn vislijn, kreeg ik er weer last van." Ondanks dit klein, maar nijdig euvel is Joe Cocker gezonder dan ooit.
...