Als paradox kan het tellen : de mensen die we het liefst zien, doen we het meest pijn. Algemeen gaat men ervan uit dat één vrouw op vijf op een bepaald moment van haar leven met ernstig partnergeweld te maken krijgt. Bij de mannen zou dat één op veertig zijn. In zijn boek Moordenaars en hun motieven noemt Jef Vermassen partnerdoding het meest voorkomende levensdelict. Het probleem mag zeker niet onderschat worden, vindt ook hoofdinspecteur Hilde Van de Vijver, referentieambtenaar partnergeweld in de politiezone Berlare-Zele.
...