Peter Hertog

De eerste twee jaar van mijn leven woonde ik op het water, mijn vader was binnenschipper. Hij was, op zijn zachtst gezegd, een probleemgeval, al was hij geen slecht mens. Hij had rare kronkels, kampte met demonen en verklootte daardoor heel wat. Een engel van een moeder loste alles op en compenseerde. Haar zachte - volgens sommigen té zachte - aanpak heeft ervoor gezorgd dat we allemaal, zonder uitzondering, goed zijn terechtgekomen. Ik was het derde kind in de rij van vijf. Omdat de oudste kinderen leerplichtig werden, ging mijn moeder aan wal wonen. Enige tijd later volgde mijn vader, hij werd arbeider in de bouw. Het alleen varen, liep organisatorisch en financieel faliekant af."
...